top of page

Program

Lördag 3 februari

11:30

Välkommen, bön och introduktion;

Göran Reierstam: Sociala medier dominerar

Om hur nya sociala mediavanor har förändrat hela medievärlden

12:00

Lunch

13:00

Fokus: Reels & posting på sociala medier 

Sociala mediaexposé: Trender

13:10

Special guests @Reformed by Christ:

Bröderna Marnus och Jaques Stadler driver ett Instagram-konto med en miljon följare som flera gånger om dagen postar nya reels om evangeliet. Hör Jaques med fru Chané berätta om deras arbete och bakgrund.

13:50

Varför kristen-teamet: Evangelisation på TikTok, Insta och poddar!

14:10

Fika

14:30

Fokus: YouTube-kanaler och podcasts

14:30-14:50

Hotspot:

Marco Strömberg

Producent och programledare för Hotspot

Hur man bygger en framgångsrik YouTube-kanal med över 100 000 tittare.

14:50

Clara Göthberg 

TikTok-influencer som kommer att dela med sig av sina erfarenheter. 

Gawdat Mtrious

Tv-chef för Vision Sverige och delar evangeliet så TikTok

Edoxia Botros

Producent på Tv Vision och gör arabisktalande mediamission.

Daniel Kanat

Pastor i INRI church

Ser Gud verka genom TikTok

15:10-15:25

Kap Chatfield

Kap är bland annat pastor, content-skapare, filmskapare, talare och konsult med en miljon följare på YouTube. 

15:30

Anders Parment

Framtidsforskare om unga människor idag

Anders kommer att tala om trender och attityder bland unga

15:50

Apologia

Mats Selander med flera 

Apologetiska oneliners

16:10

Johan Eriksson

Chefsanalytiker vid Google Europe

Nå längre genom contentoptimering

16:30

Matilda Allan

TikTok kreatör och driver bolaget UGC Butiken

Få TikTok-algoritmerna att verka för dig

16:50

Fokus: Teknik

Amanda Nordin och Hilda Wirsén från Varför Kristen

Videoverktyg, ljud, ljus, podcastmixer, rumslig miljö, hur man får spridning och hur man kan lära sig mer online.

17:10

Workshop:

Introduktion och gruppindelning

18:00

Middag

Workshop fortsätter efter middagen

21:00

Bön och lovsång, redovisning av resultat av förmodade uppkomna samarbeten, idéer och uppslag!

Söndag 4 februari

11:00

Gudstjänst med mediafokus

Uppföljning från gårdagens workshops

bottom of page